HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
ET 14

EGFP expression in the skin and stomach.

  

Genomic location: Chromosome 8

The insertion is 2.5 kb upstream of si:ch211-261n11.2

 

DNA sequence

 

5’

 

 

TCTGTGGCAAAATAAGTAACATGCACCCGCCCACAGCTAACCTGGTTACAGGGCG

TGACGTCGACACCTCGAGCGCGTGCTGCTCAGCTGTGCATTTATTGACAGCGGAA

TAAACGCACGATTTAAAGCTGCAAAGAACCAATATCTGTTACGGAATATGGAGCA

GATGTTACATTTAAAAAACGAAAATGTTAATTTGTACAGCTTACACAACAAAATGA

GGACATGAAACTATGTGACGCAAGTGTAGCTTGAGCAACAGCTGGGAGCGGATCC

ATCTGGAGCTCATCCAGAGACAAAACCACTAGCAATGCCATTTCAGACAAGACTGA

ACTCCGACACATCACATGCTACTCCGATCAACACATTAAAATGGGATACTTGCAGC

CTGAAAACAAACGGTTAAAGCTAGAATCTATGGCGGTTTTTAAGTCCCAAAATACG

ACCGTTTGCAAGACTTAAAATGTGTACAACTTGATAAATTGCGTTGTTTCACATGC

AGAAATTCATGGAAAGGATTTAACAATAGTAAATTTGATCTTGTGTAACGTTAAAG

CAATTTTAGTATATGAGTGCAATTTCCTAAGCAATTAGAAGTATACATGTCCTTGA

TAAAGCAAATATTATCTCGTTATTTTAGGTAACGTTACTTTCCCAGGCCTACTTTCA

CAATGTCTTCGTATTATCATAACCACTGAGGCAGTGATTTCCACAAGAACTTTAGA

AAACTTGTGTCATGTCCTGGGAAAAAGCAGGTTGGGTTATTTTACTCAGGGTAAA

TTGTGTTGATAAAGCGGGGCATACTATGATCCAATCGAGCTTAAAATAAATCACTC

ATCCCGACAACAAAGGCACACGGG