HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
ET 15

EGFP expression in a subpopulation of skin cells (various stages).

  

Insertion ET15-1

Genomic location: Chromosome 6

The insertion is in intron of pbx1a (Pre-B-cell leukemia transcription factor 1a isoform 1)

 

DNA Sequence

Insertion ET15-2

Genomic location: Chromosome 9

The insertion is 4.0 kb downstream of efnb2a (Ephrin-B2a precursor)

 

DNA Sequence

 

5’

5'

 

TTCAGCACGTATAATTAATCACAAAACTGCTACAACTAAACAAAATTTT

AAAATCTAAACAGTATTTTGTACACCAACGTTAATACCCTATTAACTAG

GTACTACCTATTAACTGAAGGCCGTTCACATATTGCATCTTTTGTGCAA

GCAAGTTCATTATTTCCAATGGAGGCTTGAGGCTTGAGAAAGAATGCCA

CAAAACGCATAACCGATTGACTTCATACTTTGTCTAGAATACAAACATT

TCTACTGAAACAAAATAAAAATACCAAACAAGTTCACATAAAATATAAT

ATATAATATTCATTCATTTTCTTGACG

ATCTTAAGTGATAAAATATAACATACTTTTTCAAAAAGGTGATTTTCTCGTT

TTTGTAATTGAGTATTTTGAAACTATTTAAAACTGATGAATGAATACTTTAC

AAACTATCCATTGTTATGTGACATGAGCAGGGCCACACA

 

 

 

 

 

 

3’

CTTAAGATTACTGTAATATGATAAACTAATAACACCTTTTGCAAAGCTGCTTT

CGAACAATATTTATTGTGAAAAGTGCTATACAAATACAGGTGTACTAGAAAAA

TGCACACAATTAATATAGTCTTTTTAACTGGAGTTTCTGGATTTATAATTTTC

AGTCAAGTGATACATTAATACTATTGAAAACATGCCCAAATGAATCAGAGTCA

AGTTGATACTCATGCCTAGCCTGATGGTAATACTTGAGCACATGAAGCCCTCT

AGACTTTAGTATGTTTGTGGTTAAGCAGAACGATCAAAAGCTGAACAAGAATA

TTGTTAACAACTTGTGAACCAGGCTCAAATGTGTCTGGGCAGGCTTTCATTCA

TGAATCACAGCCAACGTTTATGGTAGGAGATTTGGCGTAATTATAAATGGACA

AAGCCCAATGGAATAAACATAAAGGAGAAGTGAAAGTTCCATAGGGAAAAACA

TTTTATTGAAAAACATTTTCAGTTTGTAACAGACTGGGTGGGAATGTGTGCCA

TTTCATTTCTATGACTTGTATAAnGTTTGCACGTCCTGACCAnATCTTACTGG

CGAAAAAAACGGGCGCATCGGGGAAACGATATCCACCGAAAGATTAC