HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
ET 25

Ubiquitous EGFP expression with high background in notochord, branchial arches, pectoral fin, neuromasts of the lateral line.

  

Insertion ET25-1

Genomic location: Chromosome 15

The insertion is in intron of npat (nuclear protein, ataxia telangiectasia locus)

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

Insertion ET25-2

Genomic location: Chromosome 9

The insertion is 5.7 kb upstream of ups9 (ubiquitin specific peptidase 9)

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

 

5’

 

 

actatCTTTGTGTCCGATATACAGTATATTTCTGGTGGATTGTCTCCTC

ATTTGTGTGTTGTAAATAATTTGAACATTACGAAGTAGACGAATCTGTG

ATAAAAGAAAATGTGTCTTTATAAGCTCTAATTTGTGATGTCTAACTGC

TCAGATTATCGTTAACTGAAATGGCTAATCTAATGTAGTCTGTTGTACG

TAACGAGTAACGATATAATTGTCATTCTCTTTTAACTATAGGCTACCTG

CAACAAGAAGGTCTGAATGCCACAAGTCGAGCCTTTATTTATGAAAGCC

CAAACCTGAAGGAATATGCCGAGCACAGTTCAGAGGACGGCATCATTCC

TGCCTGTGTATTTGTATGTGTCAAGTCCATCACTGATAATGCAAACTTG

AAGGGATAGTTCACCCCATAAATGAAAATGTACTCAATATCGATTCACC

CTTG

 

CTTATACTTTTGCGTTGTAAATGAAGATCATGTTTGCAAAAACAGTATCA

TACGACACCTCAGATCACGTAGAGCATTTTGTGCATCAATGGTTACGCAG

ATAAACCTGTTATAACTTTGATTGTGTTTGGAAGAGGAAACGGGCCTCTG

AACGGCCACAGTTTCAAACTAGGCCCAATACATAATGGCTGTGTCTCAAA

AGCAAGTGTGCTGCCCACCCAGACAATATTTTTGGGCATCGTAGGCGCGT

TTGCGGCGATTAAACAGTCTAAAGGTGAAAATCTCTTCGTTCGCTATGTT

GACAGCGTTTTTGGGCGTCATATGGCTATCTAAGTGTGCATCTCACTGGG

TGTTTGAGAGACCGACAGTAACCACCTTTATAGCGTAATTCAGATTTCTG

GAATTTGCAAATGATTTTTGACAGCTGCAATATTTATATTTGCGGGCGTG

GG

 

 

3’

 

 

gnanaannGCTAGCTTTCCCAGAAAGGGACACAACAAGAGTCTAATTTA

ACGTTACCTAACACAAGTCTGGCGACGTCCGACGGTAGCAACATATTTC

GATGTTATCCAAAGTCACGAGATCGCCTGCATGTGAAGTGGAAACGCAA

TTTAGTCCATAATGAGATAATGTAGGTGAAATACAGAAGGTTGTTTTGC

TCTTTCATCCATCACGACTGCGAAAAGGCGCGGAAATTCGCCTCATCTG

ACCCGGATATTGTTTGTGTAATATACAGGACAAAACTACGGGAATTGTA

GTTTTCCCCTAACGTTCAGCTGAGCGGAAGTAGCTAAAATATAATAATA

GGATTTTTAAAAAGTGTTCGTATACGATACTTGCTATTACCTACTAGAA

TTAATCCATTCAATTTATTTATTTATTTATTTATTTATTTATTTATTTA

TTTATTTATTTATTTATTTATT