HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
ET 32

EGFP expression in the retina, ear, hindbrain (associated with the ear), fins and dorsal forebrain.

  

Genomic location: Chromosome 14

The insertion is 16.5 kb downstream of pcdh1 (Protocadherin 1)

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

 

5’

3'

 

TTGCAGACAAAGTGTCACTCGGACAGCTGTAATGTTGCAAAGAGAGTGTGCAAGT

CTTGCATATTTGCTTGTTAGAGCCTCTGTGCCTTTGTGAGTCTATCTTAGTTATTTT

TTTCCCTATAATCACAATGTAATTAGTGATTCCAAAAGTAGTTTCAGCACATTCTTT

ACCTTATAAGCCCTCAAAACCAAGTTGAGAGTATCATAACACTGACCTGTTCTCAG

TAGTCAATAATCCTCGATAATATGCCACTGGGAGCAGAAAACATCATGTGTTGTGT

TGACCTGAGAGATAAGATGATAGTAGGTTCCCATCTCTCA

 

GTCTGCAAGTTGCACAAACATGAATAAAAGCTTTGTGTCTGACTGCTATCCCTCGC

TCTAGAAACCTTAAGGAAAGAGCTTTGATTTTAAATGTAAATTAAAGTCATTTTCT

TCTTAAGGGAACCCCTAAAGTCAAATACAGTAGCTCACTCCACTGCTGATAAAGGG

CAGAATGAGCATAAATATGCATTGCATAAGACCTTAAAGGCTTCATATCATGA