HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
ET 33-J1

EGFP expression in the midbrain (neurons, floor plate), hindbrain (floor plate), spinal cord (interneurons, ventral neurons) and gut.

  

Genomic location: Chromosome 4

The insertion is 28.2 kb upstream of ENSDARG00000074357 (bicd1, bicaudal D homolog 1)

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

 

 

 

 

5:ATAAAACACAACAGGTTACTGTGCGCACTGTCGCCTCACAGCAAGGAGG

TCACTGGTTTGAGTCCCGGCTGGGTCACTTGACATCTCATTGTGGAGTTTG

CATGTTCTCCCTGCGTTTGATACAATTAAATGAACTATATTGGCCGTAGTG

TATGAGTGTGTATGGGTGTTTCCCAGTGCTGGGTTGCAGCTGGAAGGGCAT

CAGCTGTGTAAAACATATTCTGGATAAGTTGGCAGTTCATTCCGCTGTGAC

AACCCCTGATGAATAAAGGGACTAAGCCAAAAGAAAATGAATGAATGAAGG

TTAATGCAGTGGTTTTCAATTCAGGTCTAACAGGTCTAGGCTTTCTAGAAA

CATCCATGCAGATGTGTTGAGGCAAGTTGAAGATACAATCTGCAGGACAAC

GGACATCCAGGACCGAGTTTGTGCACCAAAAAGGAGACAAGGAAAATGTGC

TGGTCCTACAGAGCCACTGATTTAGGAGACAATGCTTCCCTCTTG

 

 

 

 

 

 

 

3:TGTTTTATTAATGTCAACACCTACCCCAACCCTAAACCCAACCTCACAG

TAACCTGTTGTGTTATAACCAACCCACCTGTGATATAACTCCCTCCCACTT

GGAGGTCTCAAAAAATAGGTCTACCTATTGGGCAAGTCCTGAAAAGAGCGT

GGAAGAAAAAAGAGACGTGCAAAACGTGTAGTACTGGTGCTCCTCCAGGAA

CTTGAATATCGCTAATATCTGACATTAATCATAAATGCATGCGGGTCATTT

GCACTCTTCACCATGTTAACATTTTTGCTGCACAGAGACCCGTCATCTGCG

TGTGTCAGTCTGGAGATATTTATTAATCCAATTAAATACCGGGCTTTCTGC

CGTAGTCAGAAGGGTAGTACACTGATAAAACAGAGATAATCTTCATTGCTC

TGAGGCTGTAAAGCACTGATAGACACGGAGGTGAAGAGTTGAACTTTTGGA

AAATGATGATGTCAAGGTGAGGCCAGGGCAGTAAAATAAACAAGTGTGTTA

AGGTGCAGTGCTTAGAGAAAGTCGTGAACGCGCTACCACACAAACCATTAT

TTTATGGGATTTATTGGGTCAATAATATTTTCCTAAGCACTGATTTTGCTT

ACGTCAATGAACTTCAATTCATTGACAGTGTCGTGTCACCAACAAATCTTT

CTTTAGAGGCGGATCTTTTCAACCCTCTGTTCAAACTATTTATTTAAAATG

AGATGAAACAACACAATTGTTGAGGTTTTTAGTGGGAAAACTTAAATATTT

TATGTTCAAACCACTTCAATTTGTAAAAACTAATAAATTAACTTA