HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
ET 33-mi 23A

EGFP expression in the midbrain (neurons), hindbrain (neurons), spinal cord (neurons (anterior part) ), PNS, vessels (?) and lateral line.

  

Genomic location: Chromosome 20

The insertion is 13.7 kb upstream of cnr1 (cannabinoid receptor 1)

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

 

 

 

 

3:CCTTTGTCCCACAAAATCAAGTGTGATTTTCAAGAAAACAAGCTAAAAAa

tctccATGGCAGGTTATTTTGCTTGTTTGACTGAAAAACTCACTTAATTTGG

ACTCATATGTTTTGCTTGTCTAGAAAACGCTGAAGAGTTTTCAGATATTTGG

ACTGTAAACAAGACAAAAACTCCAAGTAAGGAAACATTTTTGCATGAGTTCA

TGCAGGGACTGTCTGATGATCATCTGATAAGCTGTTTTATAAGCATATAAAT

CAAGATGTAGTCAAATGCACATTCAGCGTTTTGAAGAACGGGTCGATTCAGT

CGTCTGTATCGCAGTGATGGTGCATTGCAGAACATTTCCAGTAAAGGAGCTC

CCTAAACTGGGAGCAGCGGCACACCCACTGACAGCAAAGCAGACCTCTTCAG

TGGCATTCAAGAGCACTGTGAGACCATAATGCTTATTATGAGCACATTTGAT

ATATGGGCTGAACACAACATATTAATTTGATGATGTCTCACAGCAATCTACA

CTTATATTTATTTATTTGGCAGATGCTTTTATCTGAGAAAAGCTTGAAAAAG

AGGATAAAAGAAGTTAATTTAGCATTTTTTAAATATATAGATGAGTATTGAG

TGTCTGTGGGAAAGTGTGTGGTGCATATGGAGAGTAAAAGAAAAAGACTGTC

TCCTACAGCTGGTTTGTCAAGCCCACTCACCTCTGTGAGGTACTCATTGACC

TTCAGCAATTTACATTTATTTATTTAGCAGGCGCG