HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
Gateways 21A

EGFP expression in the forebrain (epiphysis, habenula), midbrain (MHB, interpeduncular nuclei), hindbrain (neurons), ear, fins, eyes.

  

Insertion 1

Genomic location: Chromosome 13

The insertion is in the exon of hif1an (Hypoxia-inducible factor 1 alpha inhibitor)

 

DNA sequences of Tol2 insertion site

Insertion 2

Genomic location: Not Determined

 

 

DNA sequences of Tol2 insertion site

 

 

 

 

5:AGGAAAACACAGCCAGTGTTTCTGTTTTCACGCTGCTTGTATGACTGCGC

GGGTCGCTCGTCTGTTCGTGCCTCGGCGGGGTGTGTGAAGCCCAGGAGCGGT

TCTCGAGCTCGCCGGCTCCCCTTTCAGACCATCGGCCTCTCGAGGTTTCTTT

GTGCTGCCCCAGTGATCCTCTGGCGGACTCGGAGGACATGGCGGAGACCGAC

GGAGCCGCCGCCTTCACGGAGCTGCGCGACCCGGACTGGGATGAGTCGCAGC

TTCGACAGTATACTTTTCCAACCCGACAAATACCGCGACTGTCCCATACGGA

TCCGCGTGCCGAGGGGCTCATCAATAACGAGGTAAGCTAGCATATTTATCCT

GCATTATTAACGCTGCAAGAGTGAGCGACCGACGGAGGAGAGGAGAACAGCA

AACGTCTGTTTGTGGGTGCAAGGTGCTTTAAAATTAAAAAATGATTTACCCA

AACTCAAGCAGCAGGACAGTATTAAACGCTTTGTTTGGATACAAAATGCTGA

AATTAATGCCAAAACTATTTGATGAGTTGGGTCATTACGTCAGATAAAAAA

 

5:TTTCCCACACTTTTACCAGAAGAGGTCCTCATCGAGCTGATTTAGAAAGC

TTCGAGTAACGAACCTTTTTCCGATACAATTGAGTCGAGCGCTTCACTGGTT

CAGAAAGCTTCATTTCACCATCACTACTGCGGGGAGGTACTGTGATTCAAAG

CGACACCCCCTGGCCTAAAAAATCGCTAGCGCGTCACAACAGCACAAACACC

TATC

 

 

 

 

 

 

 

 

3:GTTTTCCTACTCATAACACCCACCGGAAGTAGGCGTTTCAAAATAAAAGT

CATTCTATAGTTTCTTGCTGCCTGGTGTTATTCGTTATTCGTGAATGAATGG

CTGCTGAGCAATAAGGAAAGAATTACAAACATGTCAATCGTTCCAAAAATGC

AGCACAAACAACTGAA

 

 

 

 

 

 

3:GTGGGAAAGCACTGTGTTGCCATAATGTCAAATGTTCACAACTGACCAAC

TCATTCATGTAGTAATAAAAAAACAGCAATATAAACAAATTACTCAATTACT

GTAGTTTTTACACAAGATATATTACATTACACAACTGATGATTGTAGTAAAA

TCCAAGGTATTCAAAAGTTTATCATAATACAATTAGTCCCGCTCCAAGCAGG

GATCGAACCAGCGGTTTCTGGTTGGGAGGCGAGTGCTCTAGGAGGACGCTAT

GTGAACGATGCTTCAGGGTTGCATTCACCAAGGGCGTATTCCAGAAAGCAGG

TTATGTGACATACCCGGGTAAGTTTGAGAGTAAGTAAGTGGATAACCTCAGC

TTTCGGTTTCAAAAACGAAGGTAACTTTGTGGGTATGTATGTAACCATAGCA

ACTCACTCTCTGAAGATAACCTGCTCGGTAGCAGGTTATGTTCCAGTGTAAG

TTTGTGT