HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
Gateways 38A

EGFP expression in the forebrain (habenula, ventricle), midbrain (meninges, neural crest, roof plate), hindbrain (meninges,neural crest), spinal cord (roof plate (most anterior) ), eyes, notochord, neural crest and heart.

  

Genomic location: Chromosome 2

The insertion is in the intron of ENSDARG00000057284 (similar to vertebrate pim oncogene family)

 

DNA sequences of Tol2 insertion site

 

 

 

 

5:GTTGATGACCTGTTGATATGTGCTTAAATGAAAGATGTGTGTGAAAGACA

CTGTGACTCTCCTTAAGCATTTGGCTAAGGAGGGCCACAAGGTTAGTTTGAC

AAAATTGCAGTTTGGTAAACAAAAGGTAACTTTTTTGGGGCACGTCATTACA

CCACACAGCAAATCTCTGTCTGAAAAAAGGGTGAGTGGTATAAAAAATGTAC

CAAAACCACAAAAAAACAAAAAAAAACAAATGTTGTCTTTTTTGGGTATGTG

CTCATATTGTCCCACATTTATTCCAAATTATGCAATTTTGGAACAACCCCTG

AAAGCCCTAACACTAGGGAAGGGGATGAAATCCACTGACAAACTAGGGGGGA

CAACAAAGGCAAAGCAGGCATTTGTAAACATGAAATTACAAATGGCTGAACC

CCCTGCATTGGGTTTACCTGTACCAACAAAACCATTTGTTCAAATGGTAAAT

CAAAGGAGTGGGTTCATGACGTCTTTGCTCCTACAGAACCATGAAGGTAGAC

TGTTAAACAATGTACTGGTTTGAATGCA

3:TCATCAACATACTGTAACAAAGCAGTTCCAGCTGTCAGGGTCAAAGGTTC

CAAACCTCTTAACAACGCTTCATTTTATAAAGTGAAACAGAACCTGACACAG

ACATGTAAAGGTGTTGCCTTTGCCATTGAAATTAAATGCAAACCAAAACTGG

CTGTCTTTGTCCACTGGCAGACTGAAAAATGCATTAGCCAGATCAACCACTG

AATAGAATTGTGATTTTTCAGGAATTTGTGA