HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
Gateways 56C

EGFP expression in the forebrain (epiphysis, olfactory), midbrain (floor plate, neurons), hindbrain (floor plate, neurons), spinal cord (floor plate), notochord, horizontal myoseptum, ear, branchial arches, lens and yolk.

  

Genomic location: Chromosome 24

The insertion is in the intron of lama1 (Laminin subunit alpha-1 precursor (Laminin A chain)

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

 

 

 

 

5:CCAACTCATTCAACATATTTTTTTACACAGCAGATGGCCTTCAAGCTGCA

ACCCAGTACTGGAAAACACCCATACACTCTCATTCTCACACACACACACACA

CACACacacacacactATGGACAATTTTATCTTATGGAGCACCAAAAGGAAA

CCCACGCAAACGTGGGGAGAACATGCAAACTCCACACAAAAACACCAACTGA

CCCAGTCGGGACTCAAACCAGCGACCTTCTTGCTGTGAGGCGATTATGTGGG

ATTTTTTAAAAACAAACTAAAATATTTAAAAATATAATCTTTTCAGTATGTC

TTTTTATTTAATATCATTTAATGCACTAAAATTATTAAAAACTAGGGCGGGG

TGTTATATACACATATAAAAACATGAATACTCAAGTACATTGCGAAAATACA

AATTTGTTCACTTGTTTTGGATGCATTTGTGATTGTGATTAATCACGGCCCA

GGATTAATAAAAACTAAAAATAAATGACATAAAATATTTCATATATTAAAAA

TATAAATTAATATATTTTTTAAATTCATCATATTTTTATTTAACAAATAAAT

AAATTAAATATATTTTAATCACAACAAACTAAAATTATTTTAAAAAATACAA

AAAAAAAATGTAGTGTACAGCTAATTTTCTAAAAC

 

3:TGAGTTGGTGGTTCATACCACTGTGGCGACCTCTGATTAATAAAGGGACT

AAGCCAACGATAAAATAAATGAATGAACAATTTGAGATAAGTATACTACTTT

TGGGTGGCACAGTGGTTAGCTATATGGCCTCACAGCACTCAAGTCTCTGCTC

CTCCAC