HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    EGFP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
Gateways 57A

EGFP expression in neuromasts.

  

Genomic location: multiple hits with highest score for Chr. 2

The insertion is in the noncoding region of fndc7 fibronectin type III domain containing 7

 

DNA sequences of Tol2 insertion site

 

 

 

 

5:ACAAACAGTGTCAGTGAAGTAGCAGGAAGTTTCCTGAAGTGAGGCACTC

GGTGACCAGGCCATCCGAGTCCACCGCGGTTGCAAGGTAATAAGCCGTGTT

GTTGGTGGGATTCCAGGAGAACACAATGGCATTAGTAGAGCACTCACGATA

TAACATTGGTGATTTGGGTGGGCAGGGTGCTGTGTGTTTGAGAGACAGAAA

GAAATTCATTAAATTGTGCATTGATTTAGCTCAAAATGAGATAATGTGAAG

AATATGAACACTACAGCGGTCAACATTTGAAGTGGATTAAAAAGTTTTTCA

AACTCAAATTAGTTTAAAACAAGTTAATGGTGAGTAGTGATGACAGTGACA

GTATGACAGTATTGTCATTGTGGCAGCACGGTGGCTCAGTGGTTAGCACGG

CTGTCTCACTTCAAGAAAGTCACTGGTTTAAGTCCCAACTGGACTAGAAGG

CAGTTCTGTGTGGAGTTTGCATGTTTTCTTCGTGTATGTGTGGGTTTC