HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    FP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
KR15-12 (SqKR15-12)

memKR expression in the intestine, bone primordia, some cells in pigmented epithelium of eyes.

  

Genomic location: Chromosome 3 (28289890, intergenic region, closest neighbor - ENSDARG00000014746 RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 1,

 

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

 

 

 

 

5':

 

 

 

3':AATCTCCATCAGTATTCAGACTACAAACCGAGGGGAATGTCTCGGGCATC

AGGATTATTAGAGCTCTTATTACAATCATAAACCAATAACGAAGGAATATGTA

AAAGATCAGCACAGAAGAGACATTCCAGGGAAAGGGTAGCATCCCGACGGAAG

AAAACAAATGGCACCCTTCACTCCAGAGAAGGAATGGCTCTAGTTAAGATTGA

TTGCTTTGGCGTCTCGGCAGTGAGGTAAAGAAAAAATATAGGGAGAGAGAGAG

CGAAGGGAGGGAGGTTGGTTGGAGGACTGACCCTGTAAAGCTGCTGATTTCAG

CAGTCCTGTTCAGGGGGCTGAAGTCTCATATATTGCCTCGGCTGGCTGTGATT

TGTCTGGAGCCCACTGTCGATTTGTGAGGACTGACACGGGACATGCCACCTCT

GTAAAATACCCGAAACAAAAA