HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    FP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
KR15-14 (SqKR15-14)

memKR expression is rather general

  

Genomic location: Chromosome 4 (2941916, intron and TSS of various isoforms of pleckstrin homology domain containing, family A member 5, ENSDARG00000045870, plekha5)

 

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

 

 

 

 

5':TTCACTTTACATGAATTTACATAAAAAGGAACATGTTTTGCATTTTTTG

TGCATTTTAATACTGTAATTGCACTCTAAAAGGATGAACTCTTGCTCACCCTC

 

 

3':AAAGTGAATCAATACATATCAGATGTGTGCAGACAAAAATCTAAATTGCA

TCCAAATCCTGTAATCCAGCAAGAGTTAATGCTGTTTCTACCCACATGTACAG

AAGAAACGTCACCAAACGCCGGTCACAGCTCATAAAGCTGAGGAGTTGGGAAG

CACAGCGTTCATAACAACATCCAGACATGCTTTTAAAGCAAACCTAATGATCC

AAACACCTCTGTATGAATACATCTGGGTGCTGTGATAATAACACACTCATTCA

TATCGTGCAAGCATAATAGAAAAGATGGAGAGTCTTACCTGCTCAGATGGCGG

AGAGGTGGAGATGGACATAAAAAAGAGAAGCACAGAGAGAGTGTGGTTAGTGA

ATGAGACACAAATCACCATCAGATGATCAGATCAGCTCCACACTGCCCTCATC

TGGACACTGATCTCATCACACATGCAGGATCATTCACTGACTTTAAATAAAAC

TCTAAATATGAGTGATGCATTCTGAAATGAGTGAGCGGTGTGTGACTTAAAGC

ATGTGCGTTTGTTTTTTCTGAGTCACTATTGTTGCTCAGACTCACTCAACTTT

ATTATCCCGTTTAGGGAAACTAAAATTGCAGTAAGGTGTCATTACACAGGCAA

AGCTTCATGTACACATTACCTAAATATTACCACAAAACATGCAACACATCCCT

TTTTAGATGCATCTCCCTC