HOME    INTRODUCTION    MATERIALS & METHODS    FP EXPRESSION    REQUEST FOR EMBRYOS    GLOSSARY    WORLDWIDE DISTRIBUTION    REFERENCES    CONTACT US

 

 
KR8 (SqKR8)

memKR expression in the eye, jaws, ears, notochord, neural tube, spinal nerves, enveloping layer.

  

Genomic location: not mapped, many hits.

 

DNA sequence flanking Tol2 insertion site

 

 

 

 

 

 

 

3': ATTGATCGCACTAGAGTTCGTTTCCCCTTTTGGTACGGTTCGTTTGGGCAGGTGTGAAT

GCAGCAATCGTACTCGAGTGCGCACCAAAAGTGGACCAAATAAGCGTACCGAGACCTGCTTGAA

GCGGTGGTCTCGGTACGCTTTCAAACGAACCCTGGAGCGGTTAGTTTGTGGTGAGAATATGATT

CGTACTAAAACAGGTCCAACCGCAAAAAGTGCTGCGCGTTTTGGACTAGTTCAGCTGCCGTAGG

CCGATGCGCTGTGCATTATGGGATATGGAGGAAAAATATTTGTTGACAGCGCTTTATCAACAGA

GAGAGAGAGAGAGGGGAGAATATTACCTGATGGATCGTTGTTAATATTTCCGCAAGATGACAAT

GTCGCAGTTTAGCTAAATTAATTCACGTCTCCTCCTGAAGTGACGAGCGATGCATTAAACACTG

TTTTCCAGCCGCGGCCGCACTTCATTCTCGTAATGTATAGTTTATCTAAAGCGGGGATACCATC

AGCCAGAGCAGTCGTCCCTCCAGAGTAAAAGGTTTTGTTGACCTGCGGGAGTTCACTGGTATTT

TCCCGCACGTGTACTCTGACCAATCAATAAGCAGTTTAGGAAATATGTTCAACAACATCTGGCC

AATGAGAGATGTGGATTTTGTCAGATGACTGCATTTTGGTTCGTTTCAACTGGTTCGGACCAAA

GCCAGCAGTGTGGTCTG